Sie sind hier: Das Winterquartier/Ostoja zimowa
Weiter zu: Natura Viadrina
Allgemein: Hilfe Kontakt Impressum Datenschutz Sitemap

Suchen nach:

Das Winterquartier/Ostoja zimowa

Die Brauerei in Frankfurt (Oder)

In der "Ostquell-Brauerei" in Frankfurt (Oder) wurden bis zum Ende des Weltkrieges 1945 verschiedene Biersorten und alkoholfreie Getränke produziert.
Im Winter 1987 bemerkte eine Gruppe Biologen erstmals Ansammlungen hunderter Fledermäuse in den Kellern des Gebäudes. Elf Jahre später (1998) wurde die alte Brauerei dank des Einsatzes lokaler Naturschützer für den Erhalt des Fledermausquartiers unter Naturschutz gestellt und im Jahr 2000 zum europäischen Schutzgebiet (nach FFH-Richtlinie) erklärt. Mit bis zu 2.000 Tieren ist die Brauerei eines der bedeutendsten Fledermaus-Winterquartiere, insbesondere für das Große Mausohr (Myotis myotis).

Stary browar we Frankfurcie nad Odrą:
W starym browarze "Ostquell" we Frankfurcie nad Odrą do połowy 1945 wieku produkowane były różnego rodzaju piwa i napoje bezalkoholowe. Zimą 1987 roku grupa biologów po raz pierwszy zaobserwowała w piwnicach budynku kolonię kilkuset nietoperzy. Jedenaście lat później w 1998 roku dawny browar (dzięki zaangażowaniu lokalnych przyrodników pracujących na rzecz zachowania ostoi nietoperzy) został objęty ochroną jakoobszar ochrony przyrody, a w roku 2000 zgłoszony jako obszar Natura 2000 (na mocy Dyrektywy Siedliskowej). Obecnie opuszczone mury browaru tworzą jedną z najbardziej znaczących zimowych ostoi dla ok. dwóch tysięcy osobników, w tym szczególnie dla nocka dużego (Myotis myotis).